Gói cước

Cước sử dụng dịch vụ

Cước gửi tin đến 1585: MIỄN PHÍ (không bao gồm tin nhắn đăng ký gói cước)
-      Cước dữ liệu di động (GRPS/3G/4G) khi sử dụng dịch vụ: MIỄN PHÍ.
-      Cước dịch vụ = Cước Thuê bao + Cước Nội dung
Cước thuê bao, cước nội dung được quy định cụ thể như sau:

 

STT

Mục đích

Cú pháp

Lưu ý

1

Đăng ký dịch vụ

DK gửi 1585

5.000đ/ngày.

Miễn phí 1 ngày khi đăng ký lần đầu

2

Hủy dịch vụ

HUY gửi 1585

Miễn phí

3

Xem hướng dẫn đăng ký dịch vụ

TG gửi 1585

Miễn phí

4

Từ chối nhận tin từ dịch vụ

TC gửi 1585

Miễn phí

5

Đăng ký nhận tin từ dịch vụ QC gửi 1585 Miễn phíGhi chú:

  • Gói cước sẽ tự động gia hạn ngay sau khi hết thời gian sử dụng nếu khách hàng không yêu cầu hủy dịch vụ.

 

Phương thức tính cước

  • Với thuê bao trả sau: Cước dịch vụ sẽ được khách hàng thanh toán vào hóa đơn cước hàng tháng.
  • Đối với thuê bao trả trước: Cước dịch vụ sẽ được trừ vào tài khoản chính
  • Nguyên tắc trừ cước khi gia hạn các gói cước:
  • Ngay sau khi hết chu kỳ sử dụng của gói cước, hệ thống tự động gia hạn sang chu kỳ tiếp theo và thực hiện trừ cước gia hạn. Cước gia hạn chính bằng giá gói mà khách hàng đang sử dụng.
  • Chu kỳ sử dụng của gói Ngày: 01 ngày (tính tròn 24h tính từ thời điểm đăng ký/gia hạn thành công).
  • Nếu khi gia hạn mà không trừ được cước thì khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ theo qui định của gói cước đang sử dụng, đồng thời hệ thống sẽ tiếp tục trừ cước gia hạn thêm tối đa 45 ngày, mỗi ngày tối đa 03 lần trừ cước/gói.
  • Dịch vụ sẽ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 45 ngày.